Azərbaycan Film Akademiyası, Aktyorların etik davranış kodeksini yayımladı. Aktyorların Etik Davranış Kodeksi aktyorluq fəaliyyətinin etik prinsiplərinin və standartlarının toplusudur. Kodeks aktyorlar üçün spesifik əxlaq və ədəb tələblərini, onların peşə etikası məsələlərini, iş fəaliyyətindən kənar davranışını nizamlayır, peşə fəaliyyətinə münasibətini müəyyən edir.

17 əsas maddədən ibarət olan Aktyorların etik davranış kodeksi ümumi müddəalar daxil olmaqla, Peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar aktyorun davranış qaydaları və peşə fəaliyyətindən kənar həyata keçirilməsi ilə əlaqədar aktyorun davranış qaydaları qeyd edilmişdir.

Əsas maddələr aşağıdakılardan ibarətdir.

 1. Aktyor ləyaqəti
 2. Aktyor disiplini
 3. Həmkar ləyaqətini qorumaq
 4. Pərəstişkarlara qarşı münasibət
 5. Şöhrətin dərk və idarə edilməsi
 6. Vəzifə və mövqedən sui-istifadə
 7. İctimai davranış qaydaları
 8. Siyasi davranış qaydaları
 9. İnanc və seçimlər, əqidə məsələləri
 10. Mütaliə və şəxsi inkişaf
 11. Aktyor təmizliyi və gigiyenası
 12. Yaradıcı mühitin yaradılması və qorunması
 13. Tərəf müqabilinə qarşı münasibət
 14. Aktyor texnikalarında ixtilaflı mövzular
 15. Komanda işinin təşkili və qorunması
 16. Layihələrə qarşı münasibət
 17. Aktyor rejissor münasibəti

Bu Kodeksin tələblərinin pozulması aktyorun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınır.

Aktyorun etik davranış kodeksi tam şəkildə Zaur Tahirsoyun qələmə aldığı “Aktyorun peşəkar inkişafı” (Postmodern Aktyorluq Sistemi) kitabında yayımlanacaq.

en_USEnglish