İncəsənət Universiteti Qabiliyyət İmtahanına hazırlıq aktyor olmaq istəyən şəxs üçün əhəmiyyətli bir mərhələdir. Qabiliyyət imtahanı zamanı tələbə namizədi aktyor sənəti üzrə ilkin bacarıqlarını göstərir. Qabiliyyət imtahanına hazırlıq zamanı əsasən etüd, monoloq, hekayə, təmsil, şeir və mahnı qabiliyyətini nümayiş etdirir.

Qabiliyyət imtahanı zamanı tələbə əsas səs tonu, düzgün danışıq çox önəmlidir. Azərbaycan Film Akademiyasında bütün bunlarla yanaşı tələbənin qabiliyyət imtahanı hazırılığında psixoloji hazırlığına xüsusi önəm verilir. Çünki qabiliyyət imatahanına hazır olduğu halda belə psixoloji hazırlıq yerində olmasa şəxs sters və həyəcanının düzgün idarə edə bilmədikdə bütün zəhməti nəticəsiz qalır.

en_USEnglish