Əksər İnternet portallarından fərqli olaraq rəsmi kino saytları qısa müddət üçün faydalıdır. Bu onları müəyyən bir vaxt üçün mükəmməl vasitə edir. Bütün təqdimat materiallarında olduğu kimi, kino saytları da bir film çıxandan qısa müddət sonra dəyərini itirir.

Amma filmin satışı üçün çəkilən film üçün ayrıca saytın olması ona ayrıca xarizma verir. Daha məsədəuyğunu isə kinoların vahid və qərəzsiz bir platfomada cəmlənməsi, ordan hər filmin sosial ünvanlarına keçid verilməsidir.

Bununla kinoistehsalçıları əlavə xərclərdən qurtulacaq. Və təsərruf edilən məbləği sosial media markentinqə xərcləyə biləcək.

Vahid və tərəfsiz kino saytı eyni zamanda Azərbaycan film sektoruna da müsbət qatqısı olacaq.

azAzerbaijani